Psycholog Diana Homa

pani pscycholog Diana Homa

Mam na Imię Diana Homa. Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej, terapeutą. Pełnię również funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Dbam przede wszystkim o bezpieczną, pełną zaufania atmosferę. Zapewniam indywidualne, w pełni akceptujące podejście do każdego klienta.

  • W związku z chęcią pogłębienia wiedzy oraz rozwijania warsztatu pracy ukończyłam Studia Podyplomowe na kierunkach terapia rodzin oraz przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz w Ośrodku Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku.
  • Przeprowadziłam także badania dotyczące poczucia sensu życia i poziomu samooceny u pacjentów onkologicznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie. W 2019 roku rozpoczęłam współpracę z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr na stanowisku psychologa, opracowując profile osobowościowo-zawodowe oraz udzielając konsultacji indywidualnych związanych z wyborem oraz rozwojem ścieżki zawodowej.  

Od kilku lat pracuję w szkole na stanowisku psychologa szkolnego. Współpracuję także z Centrum Medycznym PROMEDICA, gdzie pełnię funkcję psychologa do spraw pacjentów żywionych dojelitowo. Organizuję także zajęcia wspierające inteligencję emocjonalną dzieci oraz zajęcia kształtujące kompetencje personalne i społeczne z elementami arteterapii. Jestem autorem wielu warsztatów dla dzieci, dorosłych, rodziców, par, a także seniorów. Dodatkowo jestem w trakcie tworzenia e-booka dla rodziców.

 

Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi. Prowadzę spotkania indywidualne, ale także rodzinne, które obejmują pomocą cały system rodzinny. Pracuję z trudnościami takimi jak:

  • kryzysy,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia depresyjne,
  • zaburzenia osobowości,
  • żałoba, lęk, silny stres, traumy,
  • trudności w związku z chorobą somatyczną/diagnozą czy w relacjach z innymi.

Wiele lat pełniłam także funkcję wolontariusza w Domu Dziecka oraz Hospicjum Dziecięcym, co pozwoliło mi z innej perspektywy doświadczyć wyjątkowo trudnych emocji. Wielokrotnie towarzyszyłam także w procesie żałoby rodzin podopiecznych. Są to doświadczenia, które szczególnie mocno pomogły mi zintegrować doświadczenie straty w życiu.  

 Podczas pracy zawodowej wzięłam udział w wielu audycjach radiowych dotyczących m.in. zespołu stresu pourazowego (PTSD), przemocy w rodzinie, hejtu, kontroli rodzicielskiej, radzenia sobie ze stresem podczas pandemii. Ukończyłam także szereg szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe: Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii, Interwencja Kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie, Szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczych organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, Szkolenie realizatorów programu rekomendowanego Unplugged, Studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej organizowane przez  Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie Klanza, Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej organizowany przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu.

Jako psycholog prowadzę konsultacje, poradnictwo, terapię psychologiczną, psychoedukację oraz warsztaty. W mojej pracy staram się łączyć zdobytą wiedzę z empatycznym oraz indywidualnym  podejściem do klienta. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, by jak najlepiej towarzyszyć klientowi procesie zmiany.

 

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Martyna Baranowska

pani pscycholog Martyna Baranowska

Nazywam się Martyna Baranowska i specjalizuję się w zakresie psychologii klinicznej oraz kryzysu. Wspieram osoby borykające się z fobiami społecznymi, nerwicą oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pomocy psychologicznej udzielam podczas spotkań indywidualnych z dorosłymi oraz dziećmi. Swoje wykształcenie zdobyłam podczas 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską pisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Olesia ("Autentyczność - studium psychologiczne pod kątem koncepcji siebie i nasilenia dialogowości") Studia rozwinęły we mnie dalszą chęć poznawania człowieka, by jak najlepiej pomagać w zaburzeniach, trudnościach oraz kryzysach życiowych. W celu podniesienia swoich kwalifikacji stale uczestniczę w kursach oraz szkoleniach m.in.: "Sposoby pracy z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym i szkolnym", "Zrozumieć FAS. Płodowy zespół alkoholowy - stereotypy, dylematy, wyzwania", uczestnictwo w grupie rozwojowej "Projekt RelacJa". Interesuje się wychowaniem dzieci oraz ich rozwojem, a także wsparciem. Staram się stale poszerzać swoją wiedzę na ten temat. Swoje doświadczenie nabywałam w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach oraz w Stowarzyszeniu My dla Innych, gdzie udzielałam pomocy osobom z niepełnosprawnościami, prowadziłam warsztaty i uczestniczyłam w grupach wsparcia. W chwili obecnej pracuję w gabinecie Mi tu Dobrze, Studiu Emocji i Relacji oraz Białostockie Centrum Zdrowia Psychicznego DH-MEDICA, gdzie prowadzę zajęcia z dziećmi oraz świadczę pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W swojej pracy stawiam na stworzenie dobrej relacji, która zapewni drugiej osobie komfort, szacunek oraz poufność w kontakcie ze mną.

W przypadku konsultacji dziecięcych pierwsze spotkanie odbywa się bez obecności dziecka (wywiad rodzicielski).

 

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Marta Rutkowska

pani pscycholog Marta Kopczewska

Ukończyłam jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności rozwojowo- wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca magisterska została napisana pod kierunkiem prof. Jana Bieleckiego „Inteligencja emocjonalna, nadzieja na sukces a motywacja osiągnięć u młodych sportowców”. Doświadczenie nabyłam na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim W Warszawie. Ukończyłam kurs mediacji pojednawczych w rodzinie oraz kurs relacji interpersonalnych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Interesuję się psychologią rozwojową, psychologią rodziny oraz psychologią sportu. 

Obecnie jako Psycholog w Studiu Emocji i Relacji oraz Białostockim Centrum Zdrowia Psychicznego DH-MEDICA, wspieram osoby potrzebujące rozmowy. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Moja praca opiera się na Kodeksie Etycznym Psychologa. Do każdego klienta podchodzę w sposób indywidualny. Staram się zbudować komfortową, bezpieczną i przyjazną atmosferę opartą na zaufaniu i dyskrecji. 

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog/pedagog Maciej Cholewa

pani pscycholog Marta Kopczewska

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a także pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku. Moja praca magisterska dotyczyła uwrażliwienia i tłumienia emocji oraz cech osobowości. Poza gabinetem pracuję również jako psycholog w szkole podstawowej. Stale poszukuję możliwości rozwoju, aby móc lepiej zrozumieć i pomagać innym. Interesuje się metodami uważności i medytacją. W swojej pracy stawiam na autentyczność i współczucie, staram się dać klientom prawdziwie przeżyć i lepiej zrozumieć własne emocje i myśli, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania trudności, z którymi się zmagają lub umożliwić im osiągnięcie celów, które są dla nich istotne. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Karolina Hryniewicka

 

Ukończyłam studia psychologiczne jednolite magisterskie o specjalności klinicznej. Temat mojej pracy magisterskiej dotyczył tożsamości osobistej (pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kwiatkowskiej). Doświadczenie psychologiczne zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku oraz w Studio Emocji i Relacji w Białymstoku.

Wybór danego kierunku studiów związany był z wewnętrzną potrzebą i chęcią zrozumienia ludzkich historii, problemów i zaburzeń. W związku z tym ciągle poszukuję możliwości rozwoju osobistego w obszarze psychologii. Interesuję się psychologią rozwojową, pozytywną, kliniczną.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Kluczowymi elementami w mojej pracy są autentyczność, otwartość, empatia, rzetelność i bezpośredniość. W relacji z pacjentami stawiam na ich jak najwyższe poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Sylwia Florczuk

 

 

 

 

 

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia I stopnia z Kognitywistyki i Komunikacji i II stopnia z Kryminologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Swoje prace dyplomowe poświęcałam tematyce, związanej ze zdrowiem psychicznym - "Związek cech osobowości i poczucia samotności ze stylami miłości" (na kierunku Psychologia), "Nieprawidłowości procesów poznawczych w zaburzeniach odżywiania i uzależnieniach od narkotyków i alkoholu" (na kierunku Kognitywistyka i Komunikacja), "Wpływ zaburzeń psychicznych na popełnianie przestępstw" (na kierunku Kryminologia). Staram się rozwijać swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy i zapoznawanie się z literaturą tematyczną. Ukończyłam kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu. Odbywałam praktyki z zakresu Filmoterapii pod okiem mgr Martyny Harland, z Psychodynamicznych umiejętności diagnozy zaburzeń psychicznych i zachowania u dr n. med. Stanisława Oziemskiego oraz w fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i zagłębiam się w omawiane tematy. Na pierwszym miejscu zawsze jest klient i jego emocje. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!