Psycholog Diana Homa - właściciel

pani pscycholog Diana Homa

Mam na imię Diana Homa. Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej, terapeutą rodzin, terapeutą EMDR, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Pełnię również funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Dbam przede wszystkim o bezpieczną, pełną zaufania atmosferę. Zapewniam indywidualne, w pełni akceptujące podejście do każdego klienta/pacjenta.

• W związku z chęcią pogłębienia wiedzy oraz rozwijania warsztatu pracy stale podnoszę swoje kompetencje poprzez liczny udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych. Ukończyłam Studia Podyplomowe na kierunkach terapia rodzin oraz przygotowanie pedagogiczne w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, a także kurs terapii EMDR akredytowany przez PTT EMDR w Warszawie.

• Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy,  Ośrodku Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku (gdzie pełniłam obowiązki psychologa szkolnego), Fundacji BFKK w Białymstoku (opracowywałam profile osobowościowo-zawodowe oraz udzielałam konsultacji indywidualnych związanych z wyborem, oraz rozwojem ścieżki zawodowej).

• Przeprowadziłam także badania dotyczące poczucia sensu życia i poziomu samooceny u pacjentów onkologicznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie.

Od kilku lat jestem właścicielem Białostockiego Centrum Zdrowia Psychicznego DH-MEDICA. Współpracuję także z Centrum Medycznym PROMEDICA, gdzie pełnię funkcję psychologa do spraw pacjentów żywionych dojelitowo, dodatkowo pełnię także funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii. Organizuję także zajęcia wspierające inteligencję emocjonalną dzieci oraz zajęcia kształtujące kompetencje personalne i społeczne z elementami arteterapii. Jestem autorem wielu warsztatów dla dzieci, dorosłych, rodziców, par, a także seniorów. Jestem również autorką e-booków.

Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi. Prowadzę spotkania indywidualne, ale także rodzinne, które obejmują pomocą cały system rodzinny. Pracuję z trudnościami takimi jak:

• kryzysy,

• zaburzenia nastroju,

• zaburzenia depresyjne,

• zaburzenia osobowości,

• żałoba, lęk, silny stres, traumy,

• wypalenie zawodowe,

• trudności w związku z chorobą somatyczną/diagnozą czy w relacjach z innymi.

Wiele lat pełniłam także funkcję wolontariusza w Domu Dziecka oraz Hospicjum Dziecięcym, co pozwoliło mi z innej perspektywy doświadczyć wyjątkowo trudnych emocji. Wielokrotnie towarzyszyłam także w procesie żałoby rodzin podopiecznych. Są to doświadczenia, które szczególnie mocno pomogły mi zintegrować doświadczenie straty w życiu.  

 

 

Podczas pracy zawodowej wzięłam udział w wielu audycjach radiowych dotyczących m.in. zespołu stresu pourazowego (PTSD), przemocy w rodzinie, hejtu, kontroli rodzicielskiej, radzenia sobie ze stresem podczas pandemii. Ukończyłam także szereg szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe: szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii organizowane przez Wielkopolskie Centrum Onkologii, szklenie „Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie”, szkolenie z zakresu mediacji rówieśniczych organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku, szkolenie realizatorów programu rekomendowanego Unplugged, studium pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej organizowane przez  Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie Klanza, kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej organizowany przez Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu, szkolenie „Pacjent z chorobą nowotworową - Jak prowadzić interwencję kryzysową i psychoterapię”, szkolenie „Mechanizmy podtrzymujące przemoc w związku w ujęciu psychodynamicznym”, szkolenie „EMDR w pracy z parami” organizowane przez Italianissima.

Jako psycholog prowadzę konsultacje, poradnictwo, terapię psychologiczną, terapię EMDR psychoedukację oraz warsztaty. W mojej pracy staram się łączyć zdobytą wiedzę z empatycznym oraz indywidualnym  podejściem do klienta/pacjenta. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, by jak najlepiej towarzyszyć klientowi/pacjentowi procesie zmiany.

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog mgr Martyna Mucha 

Psycholog mgr Martyna Mucha

 

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenia nabywałam w różnych placówkach, m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego ProVita w Krakowie, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku. Organizowałam również wykłady i warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób nimi dotkniętych.

Moje dotychczasowe doświadczenie nauczyło mnie, jak ważne jest podejście indywidualne i empatyczne, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu i dyskrecji. Wierzę, że we współpracy z człowiekiem, istotne jest nawiązanie relacji opartej na zaufaniu i szacunku do jego autonomii.

Oferuję pomoc osobom doświadczającym m.in. obniżonego nastroju, trudności z regulacją emocji, problemów w relacjach, czy kryzysów życiowych. Zapraszam do współpracy dorosłych, młodzież oraz dzieci.

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!

 


 

Psycholog Angelika Sylwia Ciszyńska

pani psycholog Angelika Sylwia Ciszyńska

Z wykształcenia i zamiłowania zostałam psychologiem. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej, po których zamierzam kontynuować naukę. Niezwykle istotne w zawodzie psychologa jest nieustanne poszerzanie wiedzy i umiejętności.

Pracę opieram na evidence-based practice (co oznacza praktykę psychologiczną popartą dowodami naukowymi) i stale poddaję interwizji zespołowej w DH Medica. Stosuję etykę zawodu psychologa. Swoje doświadczenie zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w gabinecie z obszaru psychologii transportu.


Poddałam się psychoterapii własnej w nurcie poznawczo-behawioralnym, która uświadomiła mi wiele kwestii na temat moich przekonań o sobie i otaczającym świecie. Podjęcie terapii znacząco wpłynęło na mój rozwój i wzbogaciło o doświadczenie relacji, która ma ogromne znaczenie w postępach. Rozumiem, jak to jest być po drugiej stronie i jak często pomoc psychologa jest niezwykle potrzebna.

 

Wspieram w:

  • kryzysowych okresach, sytuacjach życiowych
  • doświadczaniu trudnych emocji
  • poprawie komfortu życia
  • budowaniu zasobów i odporności psychicznej
  • zmianie niezdrowych nawyków i przekonań
  • rozwijaniu poczucia własnej wartości
  • odkrywaniu potencjału i zalet
  • kształtowaniu granic

Przyjmuję dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Chcę szerzyć edukację psychologiczną i normalizować problemy zdrowia psychicznego, aby nikt nie czuł winy i wstydu za doświadczanie ich. Diagnoza opisuje trudności, a nie człowieka. Jesteś kimś znacznie więcej, niż swoją diagnozą. Z objawami można nauczyć się żyć i je minimalizować. Komfort życia polepsza się dzięki pracy nad sobą i dolegliwościami. Nie musisz cierpieć w samotności. Jestem tutaj dla Ciebie i oferuję wsparcie.

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Marta Rutkowska

pani pscycholog Marta Kopczewska

Ukończyłam jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności rozwojowo- wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca magisterska została napisana pod kierunkiem prof. Jana Bieleckiego „Inteligencja emocjonalna, nadzieja na sukces a motywacja osiągnięć u młodych sportowców”. Doświadczenie nabyłam na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim W Warszawie. Ukończyłam kurs mediacji pojednawczych w rodzinie oraz kurs relacji interpersonalnych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Interesuję się psychologią rozwojową, psychologią rodziny oraz psychologią sportu. 

Obecnie jako Psycholog w Studiu Emocji i Relacji oraz Białostockim Centrum Zdrowia Psychicznego DH-MEDICA, wspieram osoby potrzebujące rozmowy. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Moja praca opiera się na Kodeksie Etycznym Psychologa. Do każdego klienta podchodzę w sposób indywidualny. Staram się zbudować komfortową, bezpieczną i przyjazną atmosferę opartą na zaufaniu i dyskrecji. 

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog/pedagog Maciej Cholewa

pani pscycholog Marta Kopczewska

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a także pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku. Moja praca magisterska dotyczyła uwrażliwienia i tłumienia emocji oraz cech osobowości. Poza gabinetem pracuję również jako psycholog w szkole podstawowej. Stale poszukuję możliwości rozwoju, aby móc lepiej zrozumieć i pomagać innym. Interesuje się metodami uważności i medytacją. W swojej pracy stawiam na autentyczność i współczucie, staram się dać klientom prawdziwie przeżyć i lepiej zrozumieć własne emocje i myśli, aby znaleźć odpowiednie rozwiązania trudności, z którymi się zmagają lub umożliwić im osiągnięcie celów, które są dla nich istotne. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Karolina Hryniewicka

 

Ukończyłam studia psychologiczne jednolite magisterskie o specjalności klinicznej. Temat mojej pracy magisterskiej dotyczył tożsamości osobistej (pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kwiatkowskiej). Doświadczenie psychologiczne zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku oraz w Studio Emocji i Relacji w Białymstoku.

Wybór danego kierunku studiów związany był z wewnętrzną potrzebą i chęcią zrozumienia ludzkich historii, problemów i zaburzeń. W związku z tym ciągle poszukuję możliwości rozwoju osobistego w obszarze psychologii. Interesuję się psychologią rozwojową, pozytywną, kliniczną.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

Kluczowymi elementami w mojej pracy są autentyczność, otwartość, empatia, rzetelność i bezpośredniość. W relacji z pacjentami stawiam na ich jak najwyższe poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!


 

Psycholog Sylwia Florczuk

 

 

 

 

 

Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia I stopnia z Kognitywistyki i Komunikacji i II stopnia z Kryminologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Swoje prace dyplomowe poświęcałam tematyce, związanej ze zdrowiem psychicznym - "Związek cech osobowości i poczucia samotności ze stylami miłości" (na kierunku Psychologia), "Nieprawidłowości procesów poznawczych w zaburzeniach odżywiania i uzależnieniach od narkotyków i alkoholu" (na kierunku Kognitywistyka i Komunikacja), "Wpływ zaburzeń psychicznych na popełnianie przestępstw" (na kierunku Kryminologia). Staram się rozwijać swoją wiedzę i umiejętności poprzez kursy i zapoznawanie się z literaturą tematyczną. Ukończyłam kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu. Odbywałam praktyki z zakresu Filmoterapii pod okiem mgr Martyny Harland, z Psychodynamicznych umiejętności diagnozy zaburzeń psychicznych i zachowania u dr n. med. Stanisława Oziemskiego oraz w fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i zagłębiam się w omawiane tematy. Na pierwszym miejscu zawsze jest klient i jego emocje. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

 

 Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!