Gabinet biegłej sądowej Diany Homa - właściciel

dokumenty

Kim jest biegły sądowy?

Jest to „osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach, które mają znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga wiedzy specjalistycznej”.

Mówiąc najprościej, a przy tym cytując Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, jest to osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.


Tadeusz Hanausek i Karol Sławik we Wprowadzeniu do kryminalistyki i kryminologii (Bydgoszcz 1995) różnicują dwie role, w których biegły może wystąpić. Może to być zatem funkcja:
1. konsultanta – udziela on porad i wskazówek, np. podczas oględzin, bądź
2. opiniodawcy – którego zadaniem jest przeprowadzenie konkretnej ekspertyzy i wydanie specjalistycznej opinii.

 

Potrzebujesz konsultacji? Umów się na wizytę!

Mgr Diana Homa - biegła sądowa z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. 

podpis dokumentów